Întărirea capacității de gestionare și coordonare a dezvoltării turismului de la nivelul municipiului Oradea - VisIT Oradea  

Share

Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune (Visit Oradea) anunță implementarea proiectului cu titlul „Întărirea capacității de gestionare și coordonare a dezvoltării turismului de la nivelul municipiului Oradea - VisIT Oradea”, Cod MySMIS2014+/SIPOCA: 150850/966. Proiectul este implementat în perioada 04.07.2022-04.09.2023 cu sprijinul financiar oferit prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, componenta „Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local”.

 

Scopul proiectului este de a contribui la sprijinirea relansării și dezvoltării turismului la nivelul municipiului Oradea, prin implementarea unor proceduri și instrumente noi, participative de colectare și analiză a informațiilor din domeniu.

 

Atingerea scopului proiectului se va realiza prin îndeplinirea a trei obiective specifice: diagnosticarea principalelor provocări și obstacole întâmpinate de actorii relevanți din turismul orădean în ceea ce privește prezența în mediul online; dezvoltarea unei platforme informatice pentru facilitarea interacțiunii digitale dintre actorii principali din turism și administrația publică locală; și întărirea capacității de definire, implementare și monitorizare a politicilor publice locale, în vederea impulsionării turismului la nivelul municipiului Oradea.

 

Prin intermediul proiectului se intenționează: elaborarea unui studiu cu privire la amprenta digitală în mediul online al turismului orădean, dezvoltarea unui sistem CRM (Customer Relationship Management) pentru facilitarea interacțiunii digitale dintre mediul ONG (APTOR) și administrația publică locală (Primăria) și dezvoltarea capacității ONG-ului și administrației publice locale în elaborarea și implementarea de politici publice coerente în domeniul turismului.

 

Valoarea totală a proiectului este de 458.702,00 RON.  Valoarea cofinanțării asigurate de Uniunea Europeană este de 329.901,32 RON și a finanțării naționale este de 58.217,88 RON. Visit Oradea va contribui la realizarea proiectului cu 7.920,80 RON, reprezentând cofinanțarea din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Visit Oradea

Discover a friendly, welcoming, and vibrant city! Oradea will surprise you with a stunning architectural mix. 89 #ArtNouveau buildings are harmoniously displayed across the city, among secession, baroque and medieval Stelar-bastioned style monuments. But Oradea is way beyond #ArtNouveau. It is a blooming city, a place of wellness and wellbeing, a paradise of thermal waters together with Felix and 1 Mai Baths. All these combined make Oradea a #SlowLivingCity where you dearly live and surely want to come back!

What to Do

How many walks does it take to fall in love with a city? When you're in Oradea, only one. Each route you start has something special to catch the eye. Whether you want to rediscover old history, enjoy a moment of reconnection in the middle of nature or a special evening in the city, Oradea and Bihor County will always have something to seduce you, regardless of the season.

What to See

Discover a lively, fresh, and welcoming city! Living energy in a surprising architectural landscape that includes: 89 Art Nouveau buildings and monuments, 26 buildings classified as historical monuments, 25 valuable buildings proposed for classification as historical monuments and 38 buildings with indisputable architectural value. Create your own itinerary for an unforgettable #citybreak in the #ArtNouveau city!

Travel Wise

Oradea is an old hub of many European trade routes and has always been easily accessible. Find out all the information about how to get to #Oradea, where to stay, what to visit, and what kind of activities you can book online for you and your friends and family! #FamilyTrip #Accessibility