Felhasználási feltételek

megosztás

#TermsAndConditions

A https://visitoradea.com oldalon található információk (szövegek, képek, adatbázisok stb.), amelyek a  https://visitoradea.com, oldal tartalmát képezik, a Nagyvárad és Környéke Turizmusát Népszerűsítő Egyesület (rövidítve: APTOR) tulajdonában állnak, amelynek székhelye Nagyvárad, Primăriei (Városháza) utca 3, adószáma RO 34006296, és a 2014. 12. 29./ 134/A szám alatt szerepel a Nagyváradi Bíróság Egyesület- és Alapítványjegyzékében. A tartalmak részleges vagy teljes átvétele kizárólag személyes célokból lehetséges, ellenkező esetben a szerzői jogi törvények hatálya alá esik, és büntetendő.

 

Jelen weboldal információi román nyelven olvashatók, de nem zárható ki az egyéb nyelveken való bemutatás lehetősége.

 

A Visit Oradea oldal használatával ön elfogadja az alábbi paragrafusokban részletezett feltételeket.

 

A weboldal hatékony használata céljából kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi feltételeket.

 

Az APTOR fenntartja a jogot, hogy ezeket a kitételeket előzetes értesítés nélkül módosítsa. Az oldal ezen alpontjára (Felhasználási feltételek) történő kattintáskor a szerződés legfrissebb verziója nyílik meg.

 

Felelősségvállalás

 

A weboldal megnyitásával ön beleegyezik abba, hogy a tartalmakat saját felelősségre használja fel. Az APTOR nem vállal felelősséget sem közvetlen, sem közvetett incidensekért vagy veszteségekért, költségekért vagy bármilyen természetű kiadásokért, amelyek a weboldal böngészése vagy adatok (szöveg, képek, videó- vagy audioanyagok) letöltése nyomán keletkeznek.

 

Az Visit Oradea weboldal tartalmának összeállításának kiemelt figyelmet fordítottunk az adatok pontos bevitelére és az itt megjelenő információk helyességére. Nem kizárt ugyanakkor a hibák lehetősége. Az APTOR ezért nem vállal felelősséget az esetleges gépelési vagy, a képek, formázás esetében a megjelenítési hibákért.

 

Az APTOR nem felelős a vírusokért, bugokért, emberi mulasztásért vagy az informatikai rendszer bármilyen meghibásodásáért, hibájáért vagy az eszközök megjelenítési sebességéért.

 

Az oldalon megtalálható információk és anyagok ingyenesen, garancia nélkül állnak rendelkezésre. Az APTOR semmilyen körülmények között nem felelős a weboldal felhasználásából vagy a felhasználás sikertelenségéből közvetlen vagy közvetett, véletlen vagy különleges kárért, ami hiba, mulasztás, elakadás, meghibásodás, késleltetett működés vagy a weboldal teljesítményének bármilyen mérvű romlásából adódik.

 

A weboldal meglátogatásával a felhasználó kifejezetten és feltétel nélkül elfogadja az oldal Felhasználási feltételeit, amelyek a kapcsolatfelvétel vagy az ajánlatkérés során érvényesek, ahogyan az az oldalon szerepel.

 

Reklám és adatvédelem

 

A felhasználó semmilyen módon nem teszi közzé harmadik fél számára az APTOR-tól kapott, magánjellegű információkat, kártérítés megfizetésének terhe alatt.

 

Az APTOR ugyanakkor a felhasználó írásos hozzájárulása nélkül nem hoz nyilvánosságra semmilyen információt, kivéve azoknak a partnereknek és szolgáltatóknak, akikkel adatvédelmi szerződéses viszonyban áll.

 

Olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat

 

Hivatkozások

 

A Visit Oradea weboldal más oldalakra vagy forrásokra vezető hivatkozásokat tartalmazhat. Az APTOR nem felelős semmilyen olyan kárért vagy veszteségért, amelyet biztosan vagy feltételezhetően azok a weboldalak vagy források okoztak, amelyekre a linkek mutatnak.

 

Csalás

 

Minden, más felhasználók adataihoz való hozzáférésre, az Oradea Travel weboldal tartalmának megváltoztatására vagy az oldalnak otthont adó szerver működésébe való beavatkozásra irányuló kísérlet a weboldal feltörésére irányuló csalási kísérletnek minősül, és az elkövető vagy elkövetők elleni bűnvádi eljárás elindítását vonja maga után.

 

Személyes adatok és információk védelme

 

A felhasználó személyes adatait az APTOR kizárólag a weboldalon szereplő célokra használhatja fel. A kapcsolatfelvételi és ajánlatkérési űrlapon szereplő információk és adatok kizárólag a kitöltő által benyújtott kérésre történő válasz megadására kerülnek felhasználásra.

 

Amennyiben azonban a hatályos törvények azt megkívánják, a személyes adatok átadhatók a hatóságoknak, amely a törvény szerint jogos ellenőrzéseket végezhet rajtuk.

 

Az APTOR nem értékesít, nem ad el és nem bocsát cserére a weboldalon keresztül megszerzett e-mail címeket, az ön e-mail címét nem adja át a weboldal más felhasználóinak.

 

2018. május 25. óta, az EU 2016/679-es, természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR-szabályzat) értelmében az APTOR köteles biztonságos körülmények között és csak a bejelentett célból kezelni az oldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat. Az adatgyűjtés a látogatók kéréseire történő válasz megadásának céljából történik, ahogyan az adatvédelmi tájékoztatónkban is olvasható.

 

Az EU 2016/679-es rendeletének megfelelően a felhasználókat az alábbi jogok illetik meg:

 

●     

A személyes adatokhoz való hozzáférés és tájékozódás joga: önnek joga van visszaigazolást kapni arról, hogy feldolgozásra kerülnek-e vagy sem az ön személyes adatai, és ha igen, önnek joga van hozzáférni ezekhez az adatokhoz.

●     A helyesbítéshez való jog: önnek joga van fölösleges késlekedés nélkül kiigazíttatni az önre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat, és/vagy kiegészíteni a hiányos személyes adatait. Amennyiben rendelkeznek saját fiókkal, a módosításokat önállóan is véghez vihetik a fiók Adatok módosítása alpontjánál.

●     A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): önnek jogában áll az önre vonatkozó személyes adatok törlését kérni, fölösleges késlekedés nélkül, amennyiben a GDPR-szabályzatban felsorolt okok egyike fennáll.

●      Az adatfeldolgozás korlátozásához való jog: önnek joga van az adatok feldolgozását bizonyos esetekben korlátozni.

●      Az adathordozhatósághoz való jog: önnek joga van megkapni az önre vonatkozó személyes adatokat, és átadni azokat egy másik adatkezelőnek.

●      A tiltakozáshoz való jog: önnek joga van bármikor tiltakozni az önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellen, a GDPR-szabályzat keretei között.

●      Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely önre nézve joghatással járna vagy önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

●      Önnek joga van panasszal fordulni az Országos Adatvédelmi Felügyelő Hatósághoz (ANSPDCP), amennyiben úgy véli, hogy adatai nem a törvényi előírásoknak megfelelően kerültek kezelésre.

 

A fentebb említett jogok gyakorlásáért kérjük, dátummal és aláírással ellátott írásbeli kérvényét juttassa el a turism@oradea.ro e-mail címre, vagy a következő postacímre: Primăriei u. 3. Nagyvárad, AZ ADATVÉDELEMÉRT FELELŐS SZEMÉLY figyelmébe (în atenția RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR).

 

Vitás kérdések A hatályos törvény

 

Minden vitás kérdés a két fél közti megegyezés alapján (békés úton) kerül megoldásra. Amennyiben a konfliktust nem sikerül békés úton megoldani, az ügy az APTOR székházához viszonyítva területileg illetékes román bíróság hatáskörébe kerül.

 

Az APTOR nem felelős a Felhasználási feltételek be nem tartása nyomán megjelenő károkért, költségekért, peres ügyekért.

 

Elérhetőségek

 

APTOR – Nagyvárad és Környéke Turizmusát Népszerűsítő Egyesület

E-mail: office@visitoradea.com

Cím: Nagyvárad, Nagyvárad Vár - A szárny

What to Do

Hány sétára van szükség ahhoz, hogy beleszeress egy városba? Nagyváradon egyetlen egy is elég. Minden útvonal, amelyek elindulhatsz, tartogat valami meglepetést. Akár a régmúlt felfedezésére vágysz, akár a természetben szeretnél kikapcsolódni, akár a városban töltenél egy felejthetetlen estét, Nagyvárad és Bihar megye évszaktól függetlenül mindig valami érdekességgel vár.

What to See

Nagyvárad már alig várja, hogy útnak indulj, és séta közben felfedezd a város rejtette építészeti gyöngyszemeket: 89 szecessziós épületét és műemlékét, 26 hivatalosan jegyzett műemléképületét 25, a műemléklistára felterjesztett kincsét, és 38 vitathatatlan építészeti értékű remekét. Alkosd meg saját útvonaladat a #MúzeumokVárosában töltött felejthetetlen city breakhez!

Travel Wise

Bármelyik városból is indulsz felénk, minden út Nagyváradra vezet. Tájékozódj arról, hogy hogyan közelítheted meg a #Szecesszió városát, hol szállhatsz meg, mit láthatsz, és milyen programok közül válogathatsz magadnak, családodnak vagy barátaidnak!