Regulamentul concursului Castiga un citybreak in Oradea (august 2023)

Distribuie

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Concursul “Castiga un citybreak in Oradea” (denumit in continuare “Concursul”) este organizat de ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA SI REGIUNE - (APTOR) cu sediul ȋn mun. Oradea, P-ta Emanuil Gojdu nr. 41,  jud. Bihor - Cetatea Oradea, inscrisa la Judecatorie in Registrul Special cu numarul: 134/A/29.12.2014, avand Cod Fiscal RO34006296, prin  director general Chira Alexandru, (denumita in continuare „Organizatorul” sau “Visit Oradea”).

Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulamentul”), fiind aplicabil tuturor persoanelor care indeplinesc conditiile pentru a participa la acest concurs si care participa la acest Concurs, in conditiile si cu respectarea prezentului Regulament (denumiti in continuare “Participantii”).

Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte intocmai termenii si conditiile Regulamentului .Participarea la  Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament oficial, conditii si prevederi pe care le accepta in mod expres, fara a da o declaratie separata in acest sens.

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CONCURSULUI

Concursul se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, pe pagina oficiala de Instagram a Organizatorului Visit Oradea (link-ul https://www.instagram.com/visit_oradea/), incepand cu data de 25.08.2023 ora 12:00 si pana la data de 12.09.2023 ora 23:59 (denumita in continuare “Perioada de desfasurare a Concursului”), participarea la Concurs fiind conditionata de indeplinirea conditiilor din prezentul Regulament.

SECTIUNEA 3. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul de desfasurare a Concursului este disponibil, in mod gratuit, (i) pe website-ul Organizatorului la adresa https://www.visitoradea.com/ro/concurs si, totodata, (ii) poate fi solicitat, alaturi de orice alta lamurire, de catre orice Participant prin transmiterea unei cereri in acest sens la adresa electronica office@visitoradea.com sau la sediul Organizatorului mentionat in sectiunea 1, alin. (1) a prezentului Regulament, in atentia departamentului de marketing.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta si / sau intrerupe si / sau prelungi oricand desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, prin acte aditionale ce vor fi comunicate public in aceeasi forma prevazuta la alin. (1) punctele (i) si (ii) din prezenta sectiune a Regulamentului.

SECTIUNEA 4. PARTICIPANTII

Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs, numai persoanele fizice care indeplinesc conditiile mentionate mai jos si doar in Perioada de desfasurare a Concursului .

Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice, cetateni romani, cu capacitate de exercitiu deplina, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Concursului. Nu au dreptul de participare la acest Concurs reprezentantii / persoanele care detin o functie de conducere /angajatii Organizatorului, precum si sotul/sotia si rudele pana la gradul IV ai acestora.

Participantii trebuie sa fie utilizatori ai platformei Instagram si sa detina un cont real pe platforma Instagram prin care va participa la Concurs.

Pe langa conditiile anterior mentionate in prezenta sectiune a Regulamentului, Participantii trebuie sa urmeze urmatorii pasi:

Pas 1: Participantii trebuie sa urmareasca (follow) pagina oficiala de Instagram Visit Oradea (link-ul https://www.instagram.com/visit_oradea/);

Pas 2: Participantii trebuie sa completeze integral si sa expedieze catre Organizator chestionarul disponibil in linkul afisat in postarea care anunta Concursul, pana cel tarziu in data de 12.09.2023, ora 23.59.

Prin participarea la campanie participantii isi exprima acordul, fara sa fie necesara o declaratie separata in acest sens, cu privire  publicarea de catre Organziator a  imaginii si numelui lor, precum si a premiului castigat prin orice mijloc media, (pe retelele de socializare, Facebook, Instagram etc.) atat pentru indeplinirea obligatiilor legale, cat si pentru scopuri publicitare/de marketing, fara sa emita pretentii financiare sau de orice natura de la Organizator.

Participarea la acest Concurs presupune acceptul expres al Participantilor referitor la faptul ca, daca vor deveni castigatori, datele lor (imaginea lor asa cum este prezentata pe contul Instagram, numele utilizat pe Instagram, precum si orice alte informatii publice de pe acel cont), numele, prenumele pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si asocia cu Organizatorul si marca acestuia si doar in legatura cu prezentul Concurs (notificare castigator, inmanare premiu) si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. De asemenea, castigatorul va trebui sa comunice Organizatorului  datele sale de identificare (nume, prenume si CNP) in scopul declararii si platii impozitului  datorat de catre acesta catre bugetul statului.

Pentru ca o inscriere la Concurs sa fie considerata valabila si inregistrata de catre Participanti, aceasta trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

  • sa indeplineasca cumulativ cele 2 criterii enuntate anterior;
  • sa nu incalce prevederile prezentului Regulament;
  • sa nu utilizeze in cadrul Concursului date cu caracter personal apartinand altor persoane.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Concursul consta in oferirea prin tragere la sorti a unui premiu pentru 1 participant, declarat castigator al Concursului, in conformitate cu dispozitiile prezentei sectiuni.

Premiul consta intr-un citybreak in orasul Oradea, oferit intr-un weekend (3 zile, 2 nopti) la alegere din intervalul 22.09.2023-17.12.2023, care include, cu titlu gratuit urmatoarele:

  • cazare hotel **** cu mic dejun si cu acces spa inclus, in Oradea, la o unitate de cazare desemnata de catre Organizator, pentru 2 nopti consecutive, respectiv 3 zile consecutive;

  • acces la Muzeul Tarii Crisurilor, Muzeul Istoriei Evreilor, Casa Darvas-La Roche, Sinagoga Sion, Templul Francmasoneriei si Turnul Primariei pentru 3 zile consecutive;

  • acces la Aquapark Nymphaea pentru 1 zi (daypass 12 ore);

  • transport  in reteaua publica de transport in comun din Oradea (OTL) timp de 24 de ore consecutive.

 Valoarea estimata a premiului oferit (calculat pentru 2 persoane) este 1200 lei.

Premiul va fi acordat prin tragere la sorti persoanei care indeplineste in mod cumulativ conditiile prevazute la sectiunea 4, sub forma unor tichete/vouchere/coduri de servicii gratuite.

Extragerea castigatorului Concursului va avea loc in data de 13.09.2023, dupa expirarea Perioadei de desfasurare a Concursului si se va desfasura cu ajutorul unei aplicatii de profil (link: https://www.random.org/). Castigatorul Concursului va fi extras exclusiv dintre persoanele care indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute de sectiunea 4 din prezentul Regulament.

Castigatorul Concursului va fi anuntat de catre Organizator pe pagina oficiala de Instagram Visit Oradea (https://www.instagram.com/visit_oradea/), printr-un comentariu in postarea publicata de Organizator cu privire la acest Concurs, prin etichetarea Participantului extras. De asemenea, va fi nominalizata si o persoana de rezerva, pentru situatiile in care Participantul castigator nu va putea fi contactat sau in cazul in care nu indeplineste conditiile de validare.

Castigatorul Concursului trebuie sa isi revendice premiul in termen de 5 zile de la data finalizarii concursului si mentionarea Castigatorului pe pagina oficiala de Instagram Visit Oradea, in data de 13.09.2023. In cazul neprezentarii in termenul ante-mentionat, Participantul declarat castigator pierde dreptul de a beneficia de premiu, iar Organizatorul poate desemna castigator, persoana extrasa ca si rezerva.

Castigatorul va hotari de comun acord cu Organizatorul intervalul calendaristic de consum al serviciilor aferente Premiului, care poate fi orice weekend din intervalul 22.09.2023-17.12.2023.

Castigatorul poate desemna o singura persoana (cu nume, prenume si CNP) numita in continuare Insotitor, care va beneficia gratuit, in conditiile prezentului Regulament, de serviciile aferente Premiului.

Dupa validare, Organizatorul va agrea, de comun acord cu Castigatorul, intervalul calendaristic pentru efectuarea Citybreak-ului si va transmite Castigatorului modalitatea de utilizare a acestora la adresa de e-mail transmisa de Castigator.

Dupa stabilirea intervalului calendaristic de catre cele doua parti, acesta nu poate fi modificat.

Premiul nu este transferabil si nu se poate preschimba in bani.

SECTIUNEA 6. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Visit Oradea, in calitate de operator de date, urmareste in permanenta si se asigura ca prelucrarea datelor cu caracter personal respecta cu strictete principiile si legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, in particular, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (” Regulamentul privind protectia datelor”).

In desfasurarea prezentului Concurs, Visit Oradea prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal: (i) datele cu caracter personal necesare pentru verificarea eligibilitatii tale ca Participant la Concurs, in conditiile prevazute de prezentul Regulament (sectiunea 4), respectiv: numele contului de Instagram a participantului, poza profilului Instagram, (ii) datele necesare pentru emiterea tichetelor/voucherelor/codurilor de servicii gratuite, plata impozit  (numele, prenumele si CNP), (iii) date necesare pentru transmiterea informatiilor (adresa de e-mail), (iv) date necesare efectuarii extragerii (numele contului activ al participantilor (v) date necesare declararii castigului si platii impozitului catre organele abilitate (nume, prenume si data de nastere), (vi) datele ale persoanei insotitoare (nume, prenume, CNP). In masura in care doresti sa primesti prealabil extragerii castigatorilor informatii punctuale despre instrumentul folosit pentru desfasurarea extragerii, te rugam sa adresezi o solicitare in acest sens pe adresa de e-mail mentionata mai jos. Persoanele vizate sunt eligibile sa acceseze Concursul desfasurat exclusiv online pe pagina oficiala de Instagram Visit Oradea, exclusiv prin indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4 din prezentul Regulament. Pe langa datele cu caracter personal prelucrate in vederea verificarii eligibilitatii tale ca Participant la Concurs si in vederea desfasurarii acestuia, inclusiv emiterii tichetelor/voucherelor/codurilor de servicii gratuite, transmiterii acestora, anuntarea castigatorilor, Visit Oradea va prelucra datele necesare prestarii serviciilor solicitate de catre participant, in masura in care utilizezi voucherele/tichetele/codurile aferente Premiului, in conditiile mentionate in prezentul Regulament. Datele respective (datele necesare prestarii serviciilor) nu se supun prelucrarii efectuate prin prezentul Regulament.

Persoanele vizate ale caror date pot fi prelucrate de catre Visit Oradea, exclusiv in scopurile mai jos mentionate, este Participantul la Concursul organizat de Visit Oradea, cât și datele persoanei desemnate de acesta ca insotitor. Datele cu caracter personal  sunt obtinute exclusiv de la persoana vizata. Datele cu caracter personal a persoanei desemnate ca insotitor sunt obtinute de la Castigatorul concursului, prin urmare, este obligatia acestuia de a informa in prealabil persoana vizata in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal a acestora de catre Visit Oradea, precum si obtinerea consimtamantului persoanelor in cauza de a le utiliza datele cu caracter personal in vederea participarii la concursul organizat de catre Visit Oradea.

Utilizam datele  cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri si temeiuri:
- in vederea executarii contractului incheiat cu Visit Oradea prin acceptarea regulilor de desfasurare a Concursului, ca urmare a beneficierii de premiul castigat ca urmare a partiiciparii la Concursul organizat de Visit Oradea, in scopul verificarii indeplinirii conditiilor necesare pentru a beneficia de Concurs si al emiterii premiului;
- in interesul legitim al Visit Oradea de a avea transparenta in ceea ce priveste extragerea castigatorilor, motiv pentru care modalitatea de extragere a castigatorilor va fi publica pe pagina de Instagram a organizatorului Concursului;
- in interesul legitim al Visit Oradea de a contacta prin intermediul e-mailului / mesagerie din Instagram castigatorul in vederea solicitarii datelor necesare pentru transmiterea premiului catre acesta;
- in interesul legitim al Visit Oradea de a anunta castigatorul prin intermediul paginii oficiale a Visit Oradea;
- in interesul legitim al Visit Oradea de a prelucra datele tertelor persoane mentionate de catre Castigator ca insotitor;
- obligatie legala, cum ar fi cele in domeniul financiar-contabil si fiscal, precum si de arhivare (dupa caz).

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi furnizori, parteneri si colaboratori care asista Visit Oradea in desfasurarea activitatilor sale, inclusiv desfasurarea Concursului mentionat in prezentul Regulament, entitati imputernicite, implicati in desfasurarea activitatilor desfasurate de Visit Oradea, autoritatile publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet, auditori externi (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri intemeiate si expres formulate), etc.

In masura in care doresti sa stii mai multe informatii privind prelucrarile efectuate de furnizorul ce pune la dispozitie modalitatea de extragere a castigatorilor (https://www.random.org/) te rugam sa consulti politica lor de confidentialitate (https://www.random.org/terms/2020-08-01) inainte de a deveni participant la concurs.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

In vederea realizarii scopurilor mentionate, Visit Oradea va prelucra datele tale cu caracter personal pe toata perioada necesara realizarii scopurilor pentru care au fost colectate datele (cum ar fi de desfasurare a Concursului, de efectuare a statisticilor interne), precum si pe durata prevazuta de lege (obligatii legale), dupa caz.

In cazul prelucrarilor intemeiate pe existenta contractului incheiat intre Visit Oradea si persoana vizata, datele vor fi prelucrate pe durata necesara pentru executarea contractului.

De asemenea, anumite date cu caracter personal ar putea fi prelucrate pe durata prevazuta de lege (cum ar fi in domeniul financiar-contabil, fiscal sau de arhivare).

Ulterior incheierii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul pentru care au fost colectate, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre Visit Oradea pe durata de timp prevazuta in legislatie  si/ sau vor fi distruse.

Drepturi

In relatia cu Visit Oradea beneficiezi, conform prevederilor legale aplicabile, de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unor decizii individuale automate, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care iti afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa, dreptul de a depune plangeri la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Exercitarea oricaror drepturi anterior amintite, are loc cu indeplinirea conditiilor stabilite de Regulamentul privind protectia datelor pentru fiecare drept in parte.

Cum iti poti exercita drepturile?

Pentru exercitarea acestor drepturi, te poti adresa Organizatorului Visit Oradea, la adresa de e-mail: office@visitoradea.com sau cu o cerere la urmatoarea adresa:  Asociatia pentru Promovarea Turismului din Oradea si Regiune, Cetatea Oradea, Corp A, Piata Emanuil Gojdu Nr. 41, Oradea, jud. Bihor.

Prin participarea ta la Concurs, declari ca ai citit si ai inteles continutul Notei de informare de mai sus privind modul in care va vor fi prelucrate datele cu caracter personal si drepturile de care beneficiezi potrivit legii.

SECTIUNEA 7. LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a mecanismului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.

Organizatorul nu va fi responsabil pentru:

- pierderea de catre Participantul declarat castigator a tichetelor/voucherelor/codurilor de servicii gratuite pentru serviciile aferente Premiului;
- eventualele pagube cauzate de Castigator sau Insotitor in unitatile care presteaza serviciile aferente Premiului;
- situatiile in care mesajul transmis de Organizator Participantului declarat castigator ramane fara un raspuns din partea castigatorului, pana in data de 18.09.2023, ora 23.59, din orice motive independente de vointa si fara nicio culpa a Organizatorului;
- pentru e-mail-urile sau mesajele nelivrate din cauza defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de Participanti (soft si/sau hard-ware);
- situatiile in care premiul nu este livrat ori inmanat castigatorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la inregistrare sau in cadrul revendicarii premiului.

Prin participarea in Concurs, Participantii se angajeaza ca vor avea o comunicare decenta si nu vor prolifera comentarii sau imagini care: contin un limbaj vulgar, cuvinte licentioase sau abuzive, sau afirmatii defaimatoare sau obscene ori contravin oricarei legi in vigoare sau Regulamentului, in caz contrar fiind raspunzatori pentru toate prejudiciile provocate Organizatorului.

SECTIUNEA 8. INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil.

Pentru scopul acestui Regulament, cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre Organizator.

Daca o situatie de forta majora sau de caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice Participantilor existenta acesteia/acestuia in termen de 3 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau cazului fortuit.

SECTIUNEA 9. LITIGII. RECLAMATII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Concursului se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului, potrivit legii romane.

Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite la adresa sediului social al Organizatorului indicate la sectiunea 1, alin. (1) din Regulament sau prin e-mail la adresa office@visitoradea.com, iar acesta va raspunde in 30 de zile.

SECTIUNEA 10. ALTE CLAUZE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa declare si sa vireze si sa plateasca impozitul datorat pentru premiul obtinut de catre Participantul declarat castigator in conformitate cu dispozitiile in vigoare conform Codului Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a Participantului declarat castigator. Cheltuielile de orice natura necesare preluarii premiului de catre castigator vor fi suportate exclusiv de castigator (ex: cheltuieli de deplasare din alta localitate). Organizatorul nu are obligatia de a achita Castigatorului alte cheltuieli, cu exceptia celor mentionate in Regulament (de ex.: hrana)

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a mecanismului Concursului, abuz sau orice alte actiuni care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului.

What to Do

De câte plimbări este nevoie pentru a te îndrăgosti de un oraș? În cazul Oradei, de una singură. Fiecare traseu în care pornești are ceva aparte, care să-ți capteze privirea. Fie că îți dorești să redescoperi istoria îndepărtată, să te bucuri de un moment de reconectare în mijlocul naturii sau de o seară specială în oraș, Oradea și județul Bihor au mereu ceva care să te atragă, indiferent de anotimp.

What to See

Oradea te așteaptă să o iei la pas și să-i descoperi bijuteriile arhitecturale: 89 de clădiri și monumente Art Nouveau, 26 de obiective clasate ca monumente istorice, 25 de obiective propuse cu valoare pentru clasare ca monumentele istorice și 38 de obiective cu valoare arhitecturală incontestabilă. Creează-ți propriul itinerariu pentru un city break de neuitat în #OrașulMuzeu!

Travel Wise

Indiferent de orașul din care ne vizitezi, toate drumurile duc către Oradea! Află toate informațiile despre cum poți ajunge în orașul #ArtNouveau, unde te poți caza, ce poți vizita și ce activități poți alege pentru tine, prieteni și întreaga familie!